top of page

Over onze school /
À propos de nous 

NTC staat voor Nederlandse Taal en Cultuur. Wereldwijd zijn er ongeveer 12000 jongeren, verspreid over zo'n 120 landen, die Nederlands onderwijs volgen in het buitenland. De NTC school in Kinshasa maakt hier ook deel van uit. Dit jaar gaan we ons 14de jaar in!

Met onze school willen wij Nederlandse lessen aanbieden voor:

  • kinderen met Nederlands als eerste taal

  • lessen Nederlands voor kinderen als tweede taal

  • lessen Nederlands voor studenten en volwassenen

  • inburgeringscursus

 

 

 

 

NTC signifie Nederlandse Taal en Cultuur. Dans le monde entier, environ 12000 jeunes, répartis dans 120 pays, suivent des cours de néerlandais à l'étranger. L'école NTC à Kinshasa en fait également partie. Cette année, nous commencons notre 14ème année!

 

Notre école offre des cours de néerlandais pour:

 

  • les enfants dont le néerlandais est la première langue

  • cours de néerlandais pour enfants en tant que deuxième langue

  • cours de néerlandais pour étudiants et adultes

  • cours d'intégration

Website2.jpg
bottom of page